Podmínky užívání

Uživatel a návštěvník serveru Fitvit.cz souhlasí s těmito podmínkami. Ačkoliv je při vytváření obsahu kladen důraz na co nejvěrohodnější informace, provozovatel nedává a ani neposkytuje žádné záruky pokud jde o aktuálnost, pravdivost a správnost informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu, která by mohla vzniknout užitím informací na těchto stránkách. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za příspěvky ostatních uživatelů zveřejněných pod článkem. Dané příspěvky jsou pouze názory určitého uživatele, který je napsal a jestliže porušují zákon, budou příspěvky smazány.

Reklama SKLIK

Webové stránky fitvit.cz využívají reklamní technologie s možností personalizace od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Máte tak možnost sledovat reklamy, které vás zajímají, v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Svůj souhlas a nastavení můžete měnit na stránkách provozovatele reklamního systému. Společnost Seznam.cz zde poskytne přesné a aktuální informace o ochraně osobních údajů, jejich nakládání a nastavení.

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které slouží například pro přihlášení, nakupování, sledování návštěvnosti nebo pro další funkce na webových stránkách a ukládají se v počítači. Každý uživatel se může rozhodnout, jestli cookies na svém počítači povolí. To jde jednoduše provést ve svém prohlížeči.

Například ve Firefoxu to jde nastavit v cestě Nástroje – Možnosti – Soukromí a zabezpečení – Cookies a data stránek.

V dalších nejpoužívanějších prohlížečích:

Edge - Nastavení a další možnosti - Nové okno InPrivate umožní procházení bez ukládání cookies. Smazání cookies se provádí v položce nastavení a vymazat údaje o procházení

Internet Explorer – Nástroje – Možnosti internetu – Osobní údaje

Chrome – Nastavení – Ochrana soukromí a zabezpečení – Nastavení obsahu – soubory cookie

Na druhou stranu zakázání cookies může znemožnit využití některých funkcí webových stránek.

Nastavením prohlížeče vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies na těchto stránkách. Sami si také rozhodnete, zdali cookies pro danou webovou stránku povolíte nebo smažete ve svém internetovém prohlížeči. Nemusíte tedy žádat nikoho dalšího o vymazání tohoto souboru z vašeho počítače.

Cookies na těchto stránkách

Na těchto stránkách se mohou vyskytnout cookies pro funkci stránek. Jsou to cookies PHPSESSID, které slouží pro vložení komentáře pod článek. Žádná další data nejsou automaticky ukládána. Navíc tyto cookies jsou automaticky vymazány po zavření prohlížeče.

Cookies třetích stran jsou zde pouze pro zobrazování reklam. Nastavit si je jde na stránkách provozovatele reklamního systému (viz odstavec Reklama Sklik, kde je odkaz na příslušnou stránku) nebo přímo ve svém prohlížeči (viz výše).

Podmínky pro vkládání komentářů

Je povoleno přidat komentář pod články v anonymní podobě. Jako jméno se smí použít údaj, který neidentifikuje konkrétní osobu, nejlépe pouze křestní jméno, jako Pavel, Petr, Andrea, Eva atd. Není povoleno vkládat ani další osobní údaje, jako telefon, email, adresu a další osobní údaje. Pokud přesto takový údaj uživatel použije, administrátor takový údaj odstraní nebo může odstranit celý komentář. Než se tak ale stane, souhlasíte se zpracováním těchto údajů. Udělujete proto svolení se zpracováním těchto údajů po dobu, než je administrátor odstraní nebo nejdéle po dobu 1 roku. Tato lhůta začíná běžet od data uložení příspěvku. Po tomto datu bude komentář smazán, pokud nebyly do té doby údaje upraveny administrátorem. Jestliže příspěvek obsahuje osobní údaje, může dotyčný požádat o vymazání tohoto příspěvku na e-mailu info@celkove.cz. Většinou se tak ale stane dříve a administrátor příspěvek upraví nebo odstraní co možná nejdříve po zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat vkládání komentářů dočasně nebo i trvale, pokud to uzná za vhodné. Uživatelům nevzniká právo na odstranění komentářů, které neobsahují osobní údaje, protože není podle čeho identifikovat konkrétního uživatele.

Komu jsou údaje předávány, s kým sdíleny a jak dlouho jsou ukládány

Údaje potřebné pro tyto stránky nejsou předávány nikomu a po jejich využití pro daný účel jsou ihned mazány. Například u výše zmíněných cookies PHPSESSID to je ihned po zavření prohlížeče. Komentáře jsou uloženy po dobu své existence, ale administrátor z nich odstraní osobní údaje, pokud je obsahují, a to co nejdříve od jejich zveřejnění, obvykle od několika hodin do několika dní.

Společnost Seznam.cz a.s. může prostřednictvím těchto stránek pro zobrazení reklamy sbírat osobní údaje na základě udělení vašeho souhlasu. Mohou to být cookies, IP adresa, informace o vlastnostech zařízení nebo určení geografické polohy. Tento souhlas můžete kdykoliv změnit. Více na stránce o ochraně soukromí seznam.cz

Provozovatel

Provozovatel těchto stránek je Stanislav Kaplan. Kontakt: info@celkove.cz

Technické zázemí a zpracovatelé

Stránky běží na hostingu Onebit společnosti ONEsolution s.r.o.

Reklamu poskytuje společnost Seznam.cz a.s.

Všechny zde zmíněné společnosti splňují podmínky pro ochranu osobních údajů

Práva uživatele

Uživatel má právo na vymazaní osobních údajů a získat informace o uložených údajích. Cookies si uživatel může vymazat sám prostřednictvím nastavení svého prohlížeče a proto není možné podat o těchto údajích žádné informace. Komentáře jsou upravovány administrátorem co možná nejdříve po zveřejnění. Pokud obsahují osobní údaje, jsou z komentářů odstraněny. Jestliže však obsahují osobní údaje, uživatel má právo na jejich odstranění nebo informace o uložených údajích. Jakmile jsou údaje z komentáře odstraněny administrátorem, údaje již není možné získat a informovat o nich. Může se proto stát, že při žádosti jsou již data s osobními údaji smazaná administrátorem (takové komentáře porušují pravidla - viz odstavec podmínky pro vkládání komentářů) a proto není možné podat žádné informace. Doba odpovědi může být až 1 měsíc. Opakující se žádosti o poskytnutí osobních údajů mohou být zpoplatněny

Závěr

Tyto podmínky mohou být dále upravovány podle situace a vývoje a nevytváří žádný smluvní vztah nebo smlouvu mezi provozovatelem a uživatelem.

Suplementy

Cvičení a trénink

Strava

Copyright © 2009 - 2024 Fitvit.cz - Podmínky užívání - Kontakt