Fitvit.cz » Cvičení » Jak se nedostat pod činkou do problémů

Jak se nedostat pod činkou do problémů

Posilování můžeme označit za skvělou aktivitu, pomocí které lze získat atraktivní sportovní postavu, odbourat stres, zvýšit si sebevědomí, zhubnout a žít aktivně. Zároveň však i při posilování mohou vzniknout situace, které by neměly nastat. Proto na ně musíme být připraveni a jejich vzniku zabránit.

Nebezpečné uvíznutí

Mezi nejnebezpečnější situace patří uvíznutí pod činkou bez možnosti činku odložit. Taková situace může vést až k fatálním následkům. K tomu může dojít u cviků jako benčpres, tlak nad hlavou vsedě nebo dřepy. Ačkoliv jde o nejlepší cviky na rozvoj těla, musíme k nim mít respekt a problémům předcházet. Nikdy proto tyto cviky neprovádíme sami. Vždy musí být přítomen minimálně jeden tréninkový partner, raději však dva a více. Pokud je to možné, používáme stojany opatřené bezpečnostními zarážkami, které nedovolí čince klesnout pod určitou úroveň. Měli bychom z tréninku vyřadit i provádění cviků s maximální váhou pro jedno opakování, které nemá pro budování svalů či spalování tuků žádný význam. Důležitá je také souhra s tréninkovým partnerem, aby dával dopomoc v pravý čas a nedocházelo k přílišnému vyčerpání cvičícího.

Sklouznutí při cvičení

I když to tak na první pohled nevypadá, také při posilování bychom měli myslet na vhodnou obuv. Kolize vlivem sklouznutí může být také nebezpečná, a to dokonce více, než u jiných aktivit. Používáme totiž činku, takže při pádu na nás může spadnout, což opět vede ke zranění. Vhodná je proto obuv, která zpevní nohu v kotníku a navíc zabrání protiskluzovou podrážkou sklouznutí. Před koupí bychom se měli informovat, zdali jsou k posilování boty vhodné. Nikdy necvičíme v sandálech, pantoflích a podobných typech obuvi. Vyhýbáme se i cvičení v ponožkách na kluzkých površích.

Pád kotoučů z činky

Velké potíže mohou způsobit nefunkční nebo dokonce chybějící uzávěry na ose činky. Hrozí totiž pád kotoučů z činky. Při cvičení se často stává, že slabší končetina může při závěrečných opakováních v sérii zaostat v pohybu za silnější a dojde k naklonění. Pokud chybí uzávěry, kotouče mohou z osy vyjet a způsobit kolizi a zranění. Před použitím činky uzávěry vždy nasadíme a zkontrolujeme jejich funkčnost. Největší nebezpečí hrozí opět při cvicích jako benčpres, dřep, tlak na ramena, ale třeba také u bicepsových zdvihů nebo francouzských tlaků a dalších cviků. Určitě si každý umí představit, co stane při vyjetí kotoučů z osy při benčpresu. Dojde k pádu a činka poškodí také vybavení. Přitom stačí mít na ose funkční uzávěry, které zabrání těmto situacím.

Pozor na nedostatečné rozcvičení, nevhodné pohyby a poškozené náčiní

Před cvičením bychom měli dát pozor ještě na několik dalších věcí, které sice nemají přímo vliv na uvíznutí pod činkou, ale mají také zásadní význam na bezpečnost. Zkontrolujeme před použitím lanka u kladek u přístrojů a zařízení, a to zejména v případě, kdy ji stahujeme nad hlavou směrem dolů. Pokud je lanko poškozené, nesmí se takové zařízení používat. Utržení lanka může mít opět až fatální následky.

Pozor také na cviky, u kterých je doporučena rotace. Rotace totiž není úplně nejběžnějším pohybem, a to zejména v oblasti páteře. S tím souvisí i další doporučení, kterým je důkladné rozcvičení před tréninkem, protože rozcvičené svaly, klouby a šlachy nejsou tak náchylné ke zranění. I když to na první pohled nesouvisí, může způsobené zranění v nepravý čas způsobit potíže právě pokud se nacházíme pod těžkou činkou.

Kromě tréninku musíme myslet i na bezpečnost a vyhýbat se situacím, které zvyšují riziko úrazu a zranění, jenž nás mohou vyřadit z tréninkového cyklu. K základním dovednostem úspěšného sportovce nepatří jen budovat postavu podle svých potřeb, ale také předcházet rizikům a zabezpečit tak jednu ze základních podmínek úspěchu, kterou je dlouhodobá a soustavná činnost bez zranění.

Diskuse k článku (0)


Další fitness tipy pro skvělou postavu

» Rozcvičení před tréninkem

» Tréninkový partner – ano či ne

Suplementy

Cvičení a trénink

Strava

Copyright © 2009 - 2024 Fitvit.cz - Podmínky užívání - Kontakt