Fitvit.cz » Cviky » Cviky na šikmé břišní svaly

Cviky na šikmé břišní svaly

Při tréninku břicha dochází vždy k zapojení všech jeho částí. Každou jeho část však lze procvičit s vyšším zatížením na určitou oblast správně zvolenými cviky. Šikmé břišní svaly mají kromě estetického významu ve fitness a kulturistice pro zachování štíhlého pasu i význam funkční, kdy zajišťují rotaci trupu, ale i jeho stabilitu a prevenci před zraněním.

Zatímco ti sportovci, kteří se zajímají především o funkční posílení šikmých břišních svalů, se nemusí starat o případné rozšíření pasu, ti kdo usilují o co nejideálnější symetrii postavy by se měli vyhýbat posilování této partie se zátěží.

Posílením této části těla ocení nejen sportovci v silových odvětvích, ale i sporty využívající rotaci trupu, jako pohyby při golfových úderech, tenisu, baseballu, plavání, hokeji a v dalších sportech.

Využít lze běžné cviky, jako zkracovačky, zvedání nohou ve visu nebo lehy-sedy, s tím rozdílem, že pohyby usměrníme do stran čili rameno vytáčíme k opačnému koleni a v případě zvedání nohou ve visu přetáčíme kolena střídavě k jedné straně vždy k opačnému ramenu.

Nezapomínejte, že práce břišních svalů je aktivovaná hlavně při pohybech mezi spodní částí hrudního koše a pánve. Pokud se tyto dvě části těla k sobě přibližují, zapojí se břišní svaly. Z toho také vyplývá, že rozsah pohybu je poměrně krátký. V opačném případě se do práce zapojí jiné svalové skupiny, které navíc mohou namáhat rizikovou oblast páteře a spodních zad se zvýšeným rizikem zranění.

Vytáčení do stran

Postavte se a na ramena si vezměte lehkou tyč. Ruce položte na její konce. Při opatrných rotacích do stran se v závěru pohybu o trochu předkloňte. Nesmí jít o švihové pohyby a nesmí dojít k přílišnému přetočení trupu. Musí jít o pohyb vytáčení pouze v pasu, nikoliv o vytáčení celého těla a pánve.

Úklony do stran

Provádí se buď s kladkou nebo s malou činkou v jedné ruce. Kontrakce je zde zaměřena na stejnou stranu, na kterou se provádí úklon. Série se provádí nejprve na jednu stranu a po dosažení počtu opakování na stranu druhou. Při použití činky se postavíme a jednoručku uchopíme na straně, kde budou prováděny úklony. Volnou ruku dáme za hlavu. Ukloníme se do strany, abychom ucítili kontrakci šikmých svalů a vrátíme se do výchozí polohy, a to pouze do vzpřímené polohy, v žádném případě nepokračujte přes svislou polohu trupu. Úklony pomocí kladky. Postavte se bokem od kladky. Použijte úchyt s třmenovým držákem. Ruku mějte pokrčenou do pravého úhlu a podhmatem držte třmenový držák. Šikmé svaly smršťujte a tím provádějte úklony do stran. Poté se vraťte zpět do vzpřímené polohy a pohyb opakujte do splnění počtu opakování. Série je ukončena až když to samé provedete na druhou stranu těla při vystřídaní paží.

Procvičení šikmých břišních svalů je někdy opomíjeno, ale je to důležitá součást těla, která si zaslouží naší pozornost. Počet opakování v sériích může být od 15 do 25. Pro komplexní procvičení břicha použijte hlavně cviky na spodní část jako obrácené zkracovačky nebo zvedání nohou ve visu, vrchní část , kterou zatížíte různými variacemi zkracovaček a lehů-sedů a nakonec přidejte pár sérií pro šikmé svaly.

Diskuse k článku (0)


Další fitness tipy pro skvělou postavu

» Leh sed

» Zvedání nohou ve visu

» Sklapovačky na procvičení břicha

» Přitahování kolen vsedě

» Zvedání pánve, střihy, nůžky a šlapání

Suplementy

Cvičení a trénink

Strava

Copyright © 2009 - 2024 Fitvit.cz - Podmínky užívání - Kontakt